. Klymenko S.V. - Про нас
Ср, 21.04.2021, 09:06
ГоловнаРеєстраціяВхід Вітаю Вас Гость | RSS

Меню сайту

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 583

Яндекс.Метрика
Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0

14005 м. Чернігів, проспект Миру, 44.     код ЄДРПОУ 02013308

Телефон (факс): (0462) 777296   електронна адреса: uoz@chernigiv-rada.gov.ua

  ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

"31” березня 2011 р.

(сьома сесія шостого скликання)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради (далі – управління) є самостійним структурним підрозділом, виконавчим органом міської ради.

1.2. Управління є юридичною особою.

1.3. Управління має рахунки у територіальному підрозділі Державного казначейства, веде самостійний баланс. Має гербову печатку, штампи, бланки із своїм найменуванням.

1.4. Управління утворюється, ліквідується та реорганізовується міською радою, є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядковується у своїй діяльності виконавчому комітету та міському голові.

1.5. Управління безпосередньо підпорядковане секретарю міської ради.

1.6. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова.

1.7. Управління в межах своєї компетенції забезпечує проведення в місті єдиної державної політики у сфері охорони здоров'я.

1.8. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.9. Місцезнаходження управління: 14038, м. Чернігів, провулок 1-го Травня, 3а.

2. Завдання та функції

2.1 Основними завданнями управління є:

2.1.1. Забезпечення реалізації державних, регіональних, міських програм в галузі охорони здоров’я.

2.1.2. Організація надання комунальними закладами охорони здоров’я медико-санітарної допомоги населенню та здійснення заходів щодо підвищення її якості.

2.1.3. Прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я для нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою.

2.1.4. Зміцнення матеріально-технічної бази медичних закладів, що знаходяться у комунальній власності.

2.1.5. Запровадження механізмів оптимізації використання майнових, фінансових, кадрових та інших ресурсів, залучених у систему надання медичної допомоги.

2.1.6. Впровадження прогресивних форм господарювання та сучасних методів управління в галузі охорони здоров’я.

2.1.7. Здійснення заходів, спрямованих на запобігання інфекційних захворювань, епідемій та їх ліквідацію.

2.1.8. Пропаганда медичних і гігієнічних знань, здорового способу життя, профілактики захворювань.

2.2. Управління, з метою виконання покладених на нього завдань, виконує наступні функції:

2.2.1. Організовує виконання нормативно-правових актів, програм з охорони здоров'я населення, бере участь у розробці планів міської ради та виконавчого комітету міської ради щодо соціально-економічного розвитку міста з питань охорони здоров'я, виходить з пропозиціями щодо їх реалізації.

2.2.2. Бере участь у розробці проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, віднесених до компетенції управління.

2.2.3. Розробляє міські цільові медичні програми та бере участь у розробці комплексних міжгалузевих програм з питань охорони здоров'я.

2.2.4. Здійснює контрольно-координаційне та організаційно-методичне керівництво діяльністю медичних закладів міста.

2.2.5. Розробляє політику фінансування медичних закладів, підпорядкованих управлінню.

2.2.6. Аналізує стан здоров'я населення міста та показники діяльності лікувально-профілактичних закладів, вносить пропозиції виконавчому комітету щодо їх вдосконалення та поліпшення.

2.2.7. Бере участь у санітарно-протиепідемічних та профілактичних заходах.

2.2.8. Інформує через засоби масової інформації громадськість про заходи щодо збереження здоров'я та профілактики захворювань.

2.2.9. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій з питань, що належать до компетенції управління.

2.2.10. Приймає в межах своїх повноважень необхідні рішення, виконує інші доручення міської ради, її виконавчого комітету та міського голови.

2.2.11. Здійснює інші функції, передбачені законодавством в межах своєї компетенції.

3. Структура та організація роботи

3.1. Чисельність працівників управління та штатний розпис затверджується міським головою, Положення про управління – міською радою.

3.2. Діяльність управління здійснюється на основі річного плану роботи, затвердженого секретарем міської ради з подальшою деталізацією заходів у квартальних та місячних планах.

3.3. Управління очолює начальник управління, який призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України та звільняється з посади міським головою.

На посаду начальника управління призначається особа з повною вищою освітою за кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стажем роботи в органах місцевого самоврядування або на державній службі на керівних посадах не менше 3 років, або стажем роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.

На час відсутності начальника управління його повноваження покладаються на заступника начальника управління.

3.4. Начальник управління:

3.4.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу. Забезпечує виконання покладених на управління завдань та функцій.

3.4.2. Вносить пропозиції міському голові щодо структури та штатного розпису управління, затверджує посадові інструкції працівників управління за погодженням із заступником міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень.

3.4.3. Видає у межах своєї компетенції накази, розпорядження, організовує та контролює їх виконання.

3.4.4. Вживає заходів щодо вдосконалення співпраці управління з іншими структурними підрозділами міської ради, а також з підприємствами, установами, організаціями міста, об'єднаннями громадян.

3.4.5. Організовує, регулює і контролює належний розгляд працівниками управління звернень органів державної виконавчої влади, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, громадян.

3.4.6. Готує проекти відповідних рішень. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи управління.

3.4.7. Подає згідно з чинним законодавством пропозиції міському голові про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників управління, своєчасне заміщення вакансій, застосування заохочень та накладання дисциплінарних стягнень.

3.4.8. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни в управлінні.

3.4.9. Організовує роботу із захисту державної таємниці відповідно до чинного законодавства.

3.4.10. Забезпечує роботу з ведення діловодства в управлінні.

3.4.11. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності управління.

3.4.12. Забезпечує дотримання працівниками управління законодавства України з питань служби в органах місцевого самоврядування та чинного законодавства в межах своєї компетенції.

3.4.13. Розпоряджається бюджетними коштами в межах затвердженого кошторису витрат.

3.4.14. Представляє управління в судах, органах державної виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях з питань, що стосуються компетенції управління.

3.4.15. Вносить пропозиції міському голові щодо призначення чи звільнення керівників комунальних закладів охорони здоров’я, застосування відносно них заохочень чи дисциплінарних стягнень.

4. Права

4.1. Для виконання покладених на нього завдань та функцій управління має право:

4.1.1. У встановленому порядку отримувати від органів державної влади, управлінь та відділів міської ради, районних у місті рад та їх органів, підприємств, установ і організацій міста необхідні дані з питань, що входять до компетенції управління.

4.1.2. Укладати договори щодо забезпечення діяльності управління, пов’язаної з використанням бюджетних коштів, за погодженням з юридичним відділом.

4.1.3. Вносити міському голові пропозиції щодо вдосконалення системи охорони здоров'я в місті.

4.1.4. Здійснювати перевірки стану дотримання законодавства та нормативно-правових актів з питань охорони здоров'я медичними закладами міста.

4.1.5. Залучати фахівців інших структурних підрозділів міської ради та підвідомчих медичних закладів (за згодою їх керівників) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.1.6. Передавати до відповідних органів матеріали про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства в сфері охорони здоров'я.

5. Відповідальність

5.1. Всю повноту відповідальності за належне виконання, покладених цим Положенням на управління завдань та функцій несе начальник управління.

5.2. Відповідальність працівників управління настає у разі невиконання або неналежного виконання обов'язків, закріплених за працівниками управління їх посадовими інструкціями.

5.3. Притягнення до відповідальності здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6. Взаємодія з міською радою, її відділами, управліннями та структурними підрозділами

6.1. Управління у своїй діяльності взаємодіє з постійними комісіями, депутатами міської ради, надає необхідні інформаційні  матеріали, своєчасно реагує на депутатські запити, запитання та звернення.

6.2. Управління при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє з іншими управліннями, відділами, структурними підрозділами міської ради, районними у місті Чернігові радами та їх органами, іншими підприємствами, установами, організаціями, надає їм і отримує від них  інформаційні матеріали, узгоджує з ними свою діяльність.

Міський голова   О.В.Соколов

 

 

Вхід на сайт

Пошук

Календар
«  Апрель 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Архів записів

Друзі сайту

Copyright S.Klymenko bragusar@ukr.net © 2021